Sinh đôi ở lần sinh sau có vi phạm quy định về chính sách dân số của Nhà nước?

Ngày hỏi:21/02/2009

Vợ chồng tôi đã có 1 con chung sinh năm 2004 và chồng tôi đã có 1 con riêng sinh năm 1999 (tôi không có con riêng). Vừa qua tôi đi khám, bác sỹ siêu âm nói tôi có thai (2 thai), cho hỏi nếu tôi sinh đôi 2 cháu bé nữa thì vợ chống tôi có vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước về dân số không?

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Sinh đôi ở lần sinh sau có vi phạm quy định về chính sách dân số của Nhà nước?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 2 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số năm 2003 quy định rõ về quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện cuộc vận động dân số và kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Theo đó, mỗi cặp vợ chồng, cá nhân chỉ được phép sinh một hoặc hai con trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định.

   Trường hợp đặc biệt này được quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 7 Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số và Điều 1 Nghị định số 18/2011/NĐ-CP ngày 17/3/2011 của Chính phủ sửa đổi khoản 6 Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số về những trường hợp không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con. Cụ thể là các trường hợp sau:

   “1. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

   2. Cặp vợ chồng sinh con lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

   3. Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

   4. Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

   5. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

   6. Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

   a) Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ);

   b) Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.”

   7. Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh”

   Theo đó, nếu gia đình bạn thuộc các trường hợp sau thì không bị vi phạm pháp luật của Đảng và Nhà nước về dân số:

   Một là: cả hai vợ chồng bạn hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 5 năm một lần.

   Hai là: vì chồng bạn có con riêng nên theo quy định tại khoản 6 nói trên, các bạn chỉ được phép sinh thêm một con hoặc hai con nữa. Do đó, nếu trong lần sinh đầu tiên, các bạn sinh hai con thì không có quyền sinh thêm con nữa. Tuy nhiên tại thời điểm hiện tại, các bạn mới chỉ có 1 con chung trong lần sinh đầu tiên, do vậy các bạn hoàn toàn có quyền sinh thêm con. Việc bào thai của bạn là sinh 1, đôi, hay nhiều hơn nữa không được cho là vi phạm quy định này.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Sinh con thứ ba
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn