Số dịch vụ nhắn tin qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo

Ngày hỏi:18/12/2018

Theo tôi thấy hằng năm vào dịp cuối năm, Bộ Thông tin và Truyền thông đều kêu gọi mọi người chung tay quyên góp hỗ trợ cho người nghèo, giúp người nghèo có cái tết được ấm no hơn bằng cách nhắn tin qua Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì số dịch vụ nhắn tin qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 6 Thông tư 09/2015/TT-BTTTT, quy định số dịch vụ nhắn tin qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo như sau:

   - Số dịch vụ nhắn tin từ số 1400 đến số 1409 trong Quy hoạch kho số viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định để cung cấp dịch vụ nhắn tin qua Cổng 1400 như sau:

   + Số 1400 được sử dụng cho mục đích tiếp nhận các bản tin nhắn động viên, chia sẻ, thăm hỏi;

   + Số 1401 được sử dụng cho các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cho từng đợt vận động ủng hộ;

   + Các số từ 1402 đến 1409 được sử dụng để gửi các bản tin nhắn ủng hộ qua Cổng 1400. Mỗi số dịch vụ nhắn tin ứng với một giá trị tính bằng Việt Nam Đồng, do cơ quan tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400 sau khi thống nhất với Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty VTC) quyết định theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư này.

   - Mỗi đợt vận động ủng hộ qua Cổng 1400 chỉ được sử dụng 01 (một) số dịch vụ nhắn tin. Không sử dụng 01 (một) số dịch vụ nhắn tin để thực hiện cùng lúc nhiều đợt vận động ủng hộ khác nhau.

   Trên đây là quy định về số dịch vụ nhắn tin qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn