Tài chính, tài sản của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Ngày hỏi:23/03/2017

Tôi được biết hiện nay Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã được thông qua. Nhưng do không có điều kiện tìm hiểu nên cũng không rõ lắm. Cho tôi hỏi: Tài chính, tài sản của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam được quy định như thế nào? Tại văn bản nào? Tôi cảm ơn nhiều. Thanh Hữu Nguyễn

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Tài chính, tài sản của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam được hướng dẫn tại Điều 18 Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam được phê chuẩn bởi Quyết định 347/QĐ-TTg, theo đó:

  Điều 18. Tài chính, tài sản của Liên hiệp

  1. Tài chính của Liên hiệp

  a) Nguồn thu của Liên hiệp:

  - Nguồn do ngân sách Nhà nước cấp;

  - Thu từ các hoạt động của Liên hiệp được Nhà nước cho phép và các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật;

  - Các nguồn tài trợ, ủng hộ bằng tiền và hiện vật của các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

  - Được cấp kinh phí hoạt động hàng năm theo quy định của pháp luật.

  b) Các khoản chi của Liên hiệp:

  - Chi hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Liên hiệp;

  - Chi thuê trụ sở làm việc, mua sắm phương tiện làm việc;

  - Chi thực hiện chế độ, chính sách đối với những người làm việc tại Liên hiệp theo quy định của Ủy ban toàn quốc phù hợp với quy định của pháp luật;

  - Chi khen thưởng và các khoản chi khác theo quy định của Ủy ban toàn quốc.

  2. Tài sản của Liên hiệp được hình thành từ nguồn kinh phí của Liên hiệp; do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến, tặng theo quy định của pháp luật; được Nhà nước hỗ trợ đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao.

  Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Tài chính, tài sản của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, được quy định tại Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn