Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm 2015 đề nghị tặng danh hiệu thi đua được không?

Ngày hỏi:17/06/2015
Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm 2015 đề nghị tặng danh hiệu thi đua được không?

  Nội dung này được Báo điện tử Ninh Thuận tư vấn như sau:

  • Theo qui định tại Điều 6, Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng thì:

   1. Danh hiệu thi đua đối với tập thể gồm: Cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Tập thể lao động xuất sắc, Đơn vị quyết thắng; Tập thể lao động tiên tiến, Đơn vị tiên tiến; Thôn, tổ dân phố, khu phố, làng văn hóa.

   2. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân gồm: Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; Chiến sĩ thi đua cơ sở; Lao động tiên tiến, chiến sĩ tiên tiến.

   3. Danh hiệu thi đua đối với hộ gia đình là Gia đình văn hóa.

   4. Danh hiệu thi đua được xét năm một lần khi kết thúc năm công tác.

   5. Danh hiệu thi đua xét tặng cho các đối tượng thuộc tỉnh quản lý và đối tượng hưởng lương từ ngân sách tỉnh.

   Theo qui định trên thì không áp dụng danh hiệu thi đua để tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua hoặc sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2015.


  Nguồn:

  Báo điện tử Ninh Thuận
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn