Tập thể, cá nhân xét đề nghị tặng thưởng Bằng khen, Huân chương phải đạt 90% trở lên số phiếu tán thành của thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng

Ngày hỏi:15/09/2015
Tập thể, cá nhân xét đề nghị tặng thưởng Bằng khen, Huân chương phải đạt 90% trở lên số phiếu tán thành của thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng có đúng không?

  Nội dung này được Báo điện tử Ninh Thuận tư vấn như sau:

  • Theo qui định tại điểm d, khoản 2, Điều 35, Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng thì Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp xét đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trực thuộc và biểu quyết theo nguyên tắc đa số như sau:

   - Đối với các danh hiệu vinh dự Nhà nước, “giải thưởng Hồ Chí Minh”, “giải thưởng Nhà nước”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” đạt từ 90% số phiếu thành viên Hội đồng tán thành trở lên;

   - Đối với các hình thức khen thưởng có trên 2/3 tổng số thành viên Hội đồng tán thành.

   Theo quy định trên thì việc xét đề nghị tặng thưởng Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Huân chương các loại đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu phải đạt trên 2/3 tổng số thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tán thành (tính trên tổng số thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng).


  Nguồn:

  Báo điện tử Ninh Thuận
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn