Thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được thực hiện ra sao?

Ngày hỏi:12/07/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động thẩm định an ninh mạng. Trong quá trình tìm hiểu tôi có vướng mắc này cần được giải đáp. Cho tôi hỏi, theo quy định mới thì việc thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được quy định như thế nào? Mong các bạn giải đáp giúp tôi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 11 Luật An ninh mạng 2018 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019) thì việc thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được quy định cụ thể như sau:

   - Thẩm định an ninh mạng là hoạt động xem xét, đánh giá những nội dung về an ninh mạng để làm cơ sở cho việc quyết định xây dựng hoặc nâng cấp hệ thống thông tin.

   - Đối tượng thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia bao gồm:

   + Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, hồ sơ thiết kế thi công dự án đầu tư xây dựng hệ thống thông tin trước khi phê duyệt;

   + Đề án nâng cấp hệ thống thông tin trước khi phê duyệt.

   - Nội dung thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia bao gồm:

   + Việc tuân thủ quy định, điều kiện an ninh mạng trong thiết kế;

   + Sự phù hợp với phương án bảo vệ, ứng phó, khắc phục sự cố và bố trí nhân lực bảo vệ an ninh mạng.

   - Thẩm quyền thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được quy định như sau:

   + Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, trừ trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản này;

   + Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Quốc phòng thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quân sự;

   + Ban Cơ yếu Chính phủ thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ.

   Trên đây là nội dung tư vấn về việc thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật An ninh mạng 2018.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn