Thẩm định thiết kế tu bổ di tích

Ngày hỏi:01/02/2017

Thẩm định thiết kế tu bổ di tích được quy định như thế nào? Tôi đang làm việc tại một cơ quan nhà nước thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Công việc của tôi có liên quan nhiều tới bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích nên tôi muốn tìm hiểu các quy định pháp liên quan. Nay tôi gửi thắc mắc như trên. Rất mong nhận được phản hồi của Quý Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi cảm ơn. Hoàng Quân, HN

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thẩm định thiết kế tu bổ di tích được quy định tại Điều 22 Thông tư 18/2012/TT-BVHTTDL quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, theo đó:

   Điều 22. Thẩm định thiết kế tu bổ di tích

   1. Việc thẩm định thiết kế tu bổ di tích thực hiện theo quy định pháp luật về xây dựng sau khi có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản về các nội dung được quy định tại Điều 18, Điều 19, Điều 20 và Điều 21 Thông tư này của Cục Di sản văn hóa đối với di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với di tích cấp tỉnh.

   2. Thủ tục thỏa thuận thiết kế tu bổ di tích được thực hiện theo trình tự sau:

   a) Chủ đầu tư dự án tu bổ di tích gửi văn bản đề nghị kèm theo 01 (một) bộ hồ sơ thiết kế tu bổ di tích bằng cách nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

   b) Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của chủ đầu tư dự án tu bổ di tích kèm theo hồ sơ theo quy định tại Điều 17 Thông tư này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xem xét, thỏa thuận thiết kế tu bổ di tích đối với di tích cấp tỉnh hoặc có văn bản đề nghị kèm theo 01 (một) bộ hồ sơ thiết kế tu bổ di tích bằng cách nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Di sản văn hóa đối với di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia;

   c) Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm xem xét, thỏa thuận thiết kế tu bổ di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Thẩm định thiết kế tu bổ di tích, được quy định tại Thông tư 18/2012/TT-BVHTTDL. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn