Tham mưu phát động thi đua

Ngày hỏi:21/03/2016
Trong một số trường hợp cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh phát động thi đua trong phạm vi toàn tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chuyên ngành thì có được không?

  Nội dung này được Báo điện tử Ninh Thuận tư vấn như sau:

  • Theo qui định tại khoản 1, điều 11, Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng thì:

   “Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua trong toàn tỉnh. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã phường, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan trung ương, các tổ chức, cơ quan đơn vị trên địa bàn, Giám đốc doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế chịu trách nhiệm tổ chức phong trào thi đua trong tổ chức, đơn vị và chủ trì phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Liên đoàn lao động, các Hội nghề nghiệp cùng cấp để tổ chức, nhân rộng phong trào thi đua trong phạm vi quản lý.”

   Như vậy, việc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh phát động thi đua trong phạm vi toàn tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chuyên ngành (thi đua chuyên đề) là không phù hợp. Để bảo đảm quy định cơ quan chuyên môn cấp tỉnh phối hợp với Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua chuyên đề về nhiệm vụ thuộc chức năng quản lý của ngành.


  Nguồn:

  Báo điện tử Ninh Thuận
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn