Thẩm quyền cấp lại chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh

Ngày hỏi:30/06/2016
Mẹ tôi tham gia thanh niên xung phong, đã được hưởng chế độ chính sách. Hiện trên giấy Chứng nhận “Người được hưởng chính sách như thương binh” số NA/CK41931 của mẹ tôi bị mờ phần ghi ngày cấp. Tôi xin hỏi, tôi muốn xác định lại ngày cấp giấy chứng nhận thì cần làm thế nào?
Nguyễn Liên (Nghệ An)

  Nội dung này được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 3 Điều 28 Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ra quyết định cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp, phụ cấp thương tật.

   Để xác định lại ngày đã cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh (số NA/CK41931) do bị mờ, đề nghị bà liên hệ với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An (nơi đang thực hiện chi trả chế độ trợ cấp đối với mẹ của bà) để trả lời hoặc hướng dẫn việc đổi Giấy chứng nhận theo thẩm quyền.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn