Thẩm quyền chấp thuận tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động

Ngày hỏi:08/10/2018

Xin giải đáp cho tôi một vấn đề nhỏ, anh chị cho tôi hỏi, tổ chức tôn giáo được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo trước khi tổ chúc đại hội có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến cơ quan nào? Hồ sơ đề nghị gồm những thông tin cần thiết gì? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo trước khi tổ chức đại hội có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 3 Điều 45 Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016 như sau:

   Thẩm quyền chấp thuận tổ chức đại hội:

   a) Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản đối với việc tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do;

   b) Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản đối với việc tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do;

   c) Đối với việc tổ chức đại hội không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều này, cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

   Hồ sơ đề nghị gồm:

   - Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức; lý do tổ chức; dự kiến thành phần, số lượng người tham dự; nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức đại hội;

   - Báo cáo tổng kết hoạt động của tổ chức;

   - Dự thảo hiến chương hoặc hiến chương sửa đổi (nếu có).

   Trên đây là nội dung tư vấn về rhẩm quyền chấp thuận tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn