Thẩm quyền giải quyết chế độ mai táng phí cho người nhận trợ cấp xã hội hàng tháng?

Ngày hỏi:29/09/2021

Thẩm quyền giải quyết chế độ mai táng phí cho người nhận trợ cấp xã hội hàng tháng thuộc về ai? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 11 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, có quy định:

   Điều 11. Hỗ trợ chi phí mai táng

   ...

   Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng:

   a) Cá nhân, cơ quan, đơn vị tổ chức mai táng cho đối tượng làm hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

   b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ của đối tượng gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

   c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hỗ trợ chi phí mai táng.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì Chủ tịch UBND xã có thẩm quyền nhận hồ sơ giải quyết chế độ mai táng phí. Chủ tịch UBND cấp huyện sẽ có thẩm quyền trong việc giải quyết chế độ này.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn