Thân nhân của người được công nhận là cán bộ lão thành cách mạng có được nhận trợ cấp hay không?

Ngày hỏi:14/03/2017

Bố tôi đã mất từ năm 1989, đến năm 2013 được cơ quan có thẩm quyền công nhận là lão thành cách mạng. Tuy nhiên, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ra quyết định trợ cấp một lần mức 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) đối với con của tôi đang cư trú tại Việt Nam (trợ cấp đối với người thờ cúng). Tôi xin hỏi, tôi có được nhận trợ cấp mức 50.000.000 đồng hay không và nếu có thì thủ tục phải như thế nào?

  Nội dung này được Tạp chí Lao động và Xã hội tư vấn như sau:

  • Điều 10, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ qui định: cán bộ lão thành cách mạng chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi thì đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần mức 50 triệu đồng. Trường hợp không còn thân nhân thì người thờ cúng được nhận trợ cấp một lần mức 10 triệu đồng. Nghị định không qui định thân nhân phải là người đang cư trú ở trong nước mới được nhận trợ cấp.

   Vì vậy, nếu có quốc tịch Việt Nam thì được hưởng trợ cấp một lần đối với thân nhân cán bộ lão thành cách mạng (mức 50 triệu đồng). Ông cần bổ sung bản khai có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao hoặc đại diện lãnh sự của Việt Nam tại Pháp gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đã thực hiện chế độ trợ cấp. Nếu ông không trực tiếp về Việt Nam để nhận trợ cấp thì có thể làm thủ tục ủy quyền nhận trợ cấp theo qui định tại Điều 42 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.


  Nguồn:

  Tạp chí điện tử Lao động và Xã hội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn