Thang điểm, cách chấm điểm đối với danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa

Ngày hỏi:10/11/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định liên quan đến việc xét tặng các danh hiệu Gia đình văn hóa và Khu dân cư văn hóa. Xin cho hỏi theo quy định hiện nay thì thang điểm, cách chấm điểm đối với danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa được pháp luật quy định cụ thể như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 122/2018/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" thì thời gian, thẩm quyền xét tặng, tổ chức trao tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa được quy định cụ thể như sau:

   1. Thang điểm tối đa làm căn cứ xét công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa (Mẫu số 04) và Khu dân cư văn hóa (Mẫu số 06) là 100 điểm.

   2. Tổng điểm của mỗi tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 và Điều 12 Nghị định 122/2018/NĐ-CP không dưới 50% số điểm tối đa.

   3. Cách chấm điểm để xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa được thực hiện như sau:

   - Hộ gia đình thuộc quận, huyện tại thành phố trực thuộc trung ương: Đạt từ 90 điểm trở lên;

   - Hộ gia đình thuộc xã, phường, thị trấn thuộc miền núi, hải đảo hoặc xã đặc biệt khó khăn hoặc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ: Đạt từ 60 điểm trở lên;

   - Hộ gia đình không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và b khoản 3 Điều 5 Nghị định 122/2018/NĐ-CP: Đạt từ 85 điểm trở lên.

   4. Cách chấm điểm để xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa được thực hiện như sau:

   - Khu dân cư thuộc quận, huyện tại thành phố trực thuộc trung ương: Đạt từ 90 điểm trở lên;

   - Khu dân cư thuộc xã, phường, thị trấn thuộc miền núi, hải đảo hoặc xã đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ: Đạt từ 60 điểm trở lên;

   - Khu dân cư không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và b khoản 4 Điều 5 Nghị định 122/2018/NĐ-CP: Đạt từ 80 điểm trở lên.

   5. Giấy khen Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa được tặng không quá 15% trên tổng số gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa đủ 03 năm liên tục, khu dân cư được công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa đủ 05 năm liên tục.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn