Thanh niên có trách nhiệm gì với Tổ quốc?

Ngày hỏi:10/07/2020

Anh chị cho em hỏi: Theo quy định mới thì trách nhiệm của thanh niên với Tổ quốc được quy định như thế nào? Mong giải quyết giúp em.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Điều 12 Luật Thanh niên 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) thì trách nhiệm của thanh niên với Tổ quốc được quy định như sau:

   - Phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc; xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

   - Sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; đảm nhận công việc khó khăn, gian khổ, cấp bách khi Tổ quốc yêu cầu.

   - Đấu tranh với các âm mưu, hoạt động gây phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

   Trên đây là những trách nhiệm của thanh niên với Tổ quốc theo quy định của Luật Thanh niên 2020.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn