Thành phần và nhiệm vụ của ban phát triển ấp

Ngày hỏi:16/10/2014

Xin cho biết thành phần và nhiệm vụ của ban phát triển ấp

  Nội dung này được Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Đồng Nai tư vấn như sau:

  • ​Để triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở ấp cần tiến hành thành lập Ban phát triển ấp.

   - Ban phát triển ấp có các thành viên là những người có uy tín, trách nhiệm và năng lực tổ chức triển khai do cộng đồng ấp trực tiếp bầu và Chủ tịch UBND xã quyết định công nhận (gồm đại diện: lãnh đạo ấp, các đoàn thể chính trị và hội ở ấp và một số người có năng lực chuyên môn khác có liên quan đến xây dưng nông thôn mới).

   - Ban phát triển ấp có các nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau đây:

   + Tổ chức họp dân để tuyên truyền, phổ biến cho người dân hiểu rõ về chủ trương, cơ chế chính sách, phương pháp; các quyền lợi và nghĩa vụ của người dân, cộng đồng ấp trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Triệu tập các cuộc họp, tập huấn đối với người dân theo đề nghị của các cơ quan tư vấn, tổ chức hỗ trợ nâng cao năng lực của người dân và cộng đồng về phát triển nông thôn.

   + Tổ chức lấy ý kiến của người dân trong ấp tham gia góp ý vào quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới chung của xã theo yêu cầu của Ban quản lý xã.

   + Tổ chức xây dựng các công trình hạ tầng do Ban quản lý xã giao nằm trên địa bàn ấp (đường giao thông, đường điện; trường mầm non, nhà văn hóa ấp…).

   + Tổ chức vận động nhân dân tham gia phong trào thi đua cải tạo ao, chỉnh trang cổng ngõ, tường rào để có cảnh quan đẹp. Tổ chức hướng dẫn và quản lý vệ sinh môi trường trong ấp; cải tạo hệ thống tiêu, thoát nước; cải tạo, khôi phục các ao hồ sinh thái; trồng cây xanh nơi công cộng, xử lý rác thải.

   + Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, xây dựng nếp sống văn hóa trong phạm vi ấp và tham gia các phong trào thi đua do xã phát động.

   + Tổ chức các hoạt động hỗ trợ và giúp đỡ nhau phát triển kinh tế tăng thu nhập, giảm nghèo.

   + Tự giám sát cộng đồng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn ấp. Thành lập các nhóm quản lý, vận hành và duy tu, bảo quản các công trình sau khi nghiệm thu và bàn giao.

   + Đảm bảo an ninh, trật tự; xây dựng và tổ chức thực hiện hương ước, nội quy phát triển ấp.


  Nguồn:

  Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Đồng Nai
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn