Thanh tra, kiểm tra hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Ngày hỏi:31/01/2017

Tôi đang làm việc tại một cơ quan nhà nước thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Công việc của tôi có liên quan nhiều tới bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích nên tôi muốn tìm hiểu các quy định pháp liên quan. Nay tôi gửi thắc mắc như sau: Thanh tra, kiểm tra hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích được quy định như thế nào? Rất mong nhận được phản hồi của Quý Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi cảm ơn. Nguyễn Thị Lam, 01633***

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thanh tra, kiểm tra hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích được quy định tại Điều 28 Thông tư 18/2012/TT-BVHTTDL quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, theo đó:

   Điều 28. Thanh tra, kiểm tra hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

   1. Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích theo thẩm quyền.

   2. Cục Di sản văn hóa tổ chức kiểm tra hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích theo thẩm quyền.

   3. Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thanh tra, kiểm tra các hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền.

   4. Tổ chức có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về di sản văn hóa ở địa phương tổ chức kiểm tra hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Thanh tra, kiểm tra hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, được quy định tại Thông tư 18/2012/TT-BVHTTDL. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn