Thành viên của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật bao gồm những ai?

Ngày hỏi:04/09/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Viết Tuấn, tìm hiểu quy định của pháp luật về việc xác định mức độ khuyết tật, có thắc mắc tôi mong muốn nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể. Thành viên của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật bao gồm những ai? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thành viên của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật bao quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật người khuyết tật 2010, cụ thể như sau:

   - Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã là Chủ tịch Hội đồng;

   - Trạm trưởng trạm y tế cấp xã;

   - Công chức cấp xã phụ trách công tác lao động, thương binh và xã hội;

   - Người đứng đầu hoặc cấp phó của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh cấp xã;

   - Người đứng đầu tổ chức của người khuyết tật cấp xã nơi có tổ chức của người khuyết tật.

   Bên cạnh đó, Luật còn quy định

   - Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm tổ chức và chủ trì hoạt động của Hội đồng. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể. Cuộc họp của Hội đồng chỉ có giá trị khi có ít nhất hai phần ba số thành viên của Hội đồng tham dự. Kết luận của Hội đồng được thông qua bằng cách biểu quyết theo đa số, trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng. Kết luận của Hội đồng được thể hiện bằng văn bản do Chủ tịch Hội đồng ký.

   - Hội đồng xác định mức độ khuyết tật quyết định độc lập và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực trong việc xác định mức độ khuyết tật.

   - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết hoạt động của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn