Thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm có thời hạn không?

Ngày hỏi:30/09/2021

Cho hỏi, thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm có thời hạn hay không? Xin được hỏi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm có thời hạn không?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 4 Điều 58 Luật Du lịch 2017 có quy định:

   Thẻ hướng dẫn viên du lịch bao gồm thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa và thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

   Thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa có thời hạn 05 năm.

   Luật chỉ quy định thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa có thời hạn 05 năm, không đề cấp đến thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm, cho nên thẻ này sẽ không có thời hạn sử dụng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hướng dẫn viên
  Hướng dẫn viên du lịch
  Hướng dẫn viên quốc tế
  Thẻ hướng dẫn viên du lịch
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn