Thời điểm hưởng chế độ bảo trợ xã hội

Ngày hỏi:12/08/2013

Ông Nguyễn Văn Lịch (tỉnh Quảng Ngãi) bị sốt bại liệt khi chưa được 1 tuổi, đến năm 26 tuổi ông mới được hưởng trợ cấp 180.000đồng/1 tháng. Ông Lịch hỏi, những năm về trước ông có được hưởng trợ cấp không, nếu được ông có được truy lĩnh không và có được hưởng thêm trợ cấp xã hội nào nữa không?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Pháp luật, chính sách hiện hành về bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật không có quy định về việc truy lĩnh trợ cấp xã hội đối với các trường hợp như ông Nguyễn Văn Lịch nêu trong câu hỏi.

   Thời điểm đối tượng được hưởng chế độ bảo trợ xã hội thực hiện theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cơ sở hồ sơ, thủ tục quy định tại Điều 20 và Điều 21 Nghị định số 28/2012/NĐ-CPngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật người khuyết tật.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn