Thôn đặc biệt khó khăn

Ngày hỏi:12/10/2014

Hiện nay tiêu chuẩn xã, thôn đặc biệt khó khăn được quy định như thế nào? Tiêu chí này có được áp dụng các chính sách ưu đãi của Nhà nước không và tại văn bản nào?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Trước đây tại Quyết định số 393/2005/QĐ-UBDT ngày 29/8/2005 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành quy định tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển, đến nay Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015 như sau: Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn là thôn có đủ 3 tiêu chí sau: + Có đủ 2 điều kiện sau: Tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo từ 55% trở lên; trong đó tỷ lệ hộ nghèo phải từ 25% trở lên. + Có ít nhất 2 trong 3 yếu tố sau: - Trên 80% lao động chưa qua đào tạo nghề. Trên 50% số hộ không có nhà tiêu hợp vệ sinh. Trên 30% số hộ thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh. + Có ít nhất 2 trong 3 điều kiện: Trên 20% số hộ thiếu đất sản xuất. Trên 50% diện tích đất canh tác có nhu cầu tưới tiêu, nhưng chưa được tưới tiêu. + Có 1 trong 2 yếu tố: - Chưa có cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư thôn, bản. Dưới 10% số hộ làm nghề phi nông nghiệp. + Có đủ 2 điều kiện sau: Chưa có đường giao thông từ thôn đến trung tâm xã được cứng hóa theo tiêu chí nông thôn mới. + Có ít nhất 1 trong 3 yếu tố sau: - Chưa đủ phòng học cho các lớp mẫu giáo theo quy định. Trên 30% số hộ chưa có điện sinh hoạt. Chưa có nhà sinh hoạt cộng đồng đạt chuẩn. Quyết định này có hiệu lực thi thành từ tháng 9/2012 và còn chờ Ủy ban Dân tộc hướng dẫn và xét các thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Còn hiện nay chế độ chính sách đối với các xã thuộc diện khó khăn vẫn áp dụng theo Quyết định 116 của Thủ tướng Chính phủ.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn