Thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch trong trường hợp nào?

Ngày hỏi:12/08/2020

Quy định pháp luật khi thuộc trường hợp nào thì hướng dẫn viên du lịch bị thu hồi thẻ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 64 Luật Du lịch 2017 quy định:

   Thẻ hướng dẫn viên du lịch bị thu hồi trong trường hợp hướng dẫn viên du lịch có một trong các hành vi sau đây:

   - Làm phương hại đến chủ quyền, lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh;

   - Cho cá nhân khác sử dụng thẻ hướng dẫn viên du lịch để hành nghề;

   - Không bảo đảm điều kiện hành nghề, điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định của Luật này;

   - Giả mạo hồ sơ cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn