Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội

Ngày hỏi:06/11/2019

Cho tôi hỏi về thủ tục xin cấp phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội: Khi thực hiện thủ tục xin cấp phép hoạt động thì cần những giấy tờ tài liệu gì và nộp chúng tới cơ quan có thẩm quyền nào và bao lâu thì có được loại giấy phép này? Mong nhận được thông tin phản hồi từ các bạn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội
   (ảnh minh họa)
  • 1. Căn cứ pháp lý: Nghị định 103/2017/NĐ-CP

   2. Hồ sơ:

   - Theo quy định tại Điều 29 Nghị định 103/2017/NĐ-CP thì hồ sơ cấp giấy phép hoạt động bao gồm:

   + Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động của cơ sở theo Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

   + Bản photocopy giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở hoặc quyết định thành lập theo quy định của pháp luật.

   3. Cách thức nộp hồ sơ: gửi hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua bưu điện

   4. Cơ quan giải quyết:

   - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nếu đối tượng thực hiện quy định tại Khoản 1 Điều 28 Nghị định 103/2017/NĐ-CP bao gồm:

   + Cơ sở thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan trung ương của tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trụ sở của cơ sở đặt tại địa phương;

   + Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập.

   - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nếu đối tượng thực hiện quy định tại Khoản 2 Điều 28 Nghị định 103/2017/NĐ-CP là:

   + Các cơ sở có trụ sở tại địa phương do các tổ chức, cá nhân thành lập mà không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định này.

   5. Thời hạn giải quyết: Khoản 1, Khoản 2 Điều 30 Nghị định 103/2017/NĐ-CP

   => 15 ngày làm việc đối với cả Sở và Phòng

   6. Trách nhiệm của cơ sở được cấp phép hoạt động: Khoản 3 Điều 30 Nghị định 103/2017/NĐ-CP

   Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày cơ sở được cấp giấy phép hoạt động, giám đốc cơ sở có trách nhiệm ban hành và công bố, niêm yết công khai Quy chế hoạt động và Quy chế chi tiêu tại cơ sở.

   7. Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội

   - Theo quy định tại Điều 27 Nghị định 103/2017/NĐ-CP thì giấy phép hoạt động bao gồm những nội dung:

   “1. Giấy phép hoạt động theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này:

   a) Tên cơ sở, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, số fax;

   b) Họ và tên người đứng đầu cơ sở;

   c) Loại hình cơ sở;

   d) Địa bàn hoạt động, các nhiệm vụ của cơ sở được cấp phép hoạt động.”

   8. Lệ phí: Không có thông tin.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn