Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật quy định như thế nào?

Trình tự thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi làm Minh Duy trước đây công tác tại phòng Văn hóa thông tin hiện nay đã về hưu hiện tôi đang sinh sống tại TP Đà Nẵng, tôi có một thắc mắc muốn hỏi Ban biên tập Thư Ký Luật như sau, đối với một số trường hợp được cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật thì trình tự thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật được quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này tại văn bản nào? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin chân thành cảm ơn!

Minh Duy (minhduy***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật được quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 22/2011/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện thành lập và hoạt động của cơ sở giám định cổ vật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, có quy định về trình tự thủ tục cấp lại Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật như sau:

   Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật:

   a) Cơ sở giám định cổ vật gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sở tại. Hồ sơ gồm có:

   - Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật (theo Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư này);

   - Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật đã được cấp (đối với trường hợp giấy chứng nhận bị hỏng, bị lỗi hoặc có sự thay đổi các thông tin).

   Trường hợp thay đổi thông tin đã được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật đã cấp thì phải gửi kèm theo hồ sơ các giấy tờ có liên quan đến sự thay đổi các thông tin (bản chính hoặc bản sao các giấy tờ có liên quan đến sự thay đổi thông tin áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này).

   b) Cơ sở giám định cổ vật nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính tại thời điểm đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật.

   Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật bị lỗi do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cấp gây ra thì Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp miễn phí theo yêu cầu của Cơ sở giám định cổ vật.

   c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật. Trong trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Trên đây là câu trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về trình tự thủ tục cấp lại Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật. Để hiểu rõ hơn vầ vấn đề trình tự thủ tục cấp lại Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật bạn có thể tham khảo thêm tại Thông tư 22/2011/TT-BVHTTDL.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn