Thủ tục công nhận liệt sĩ

Ngày hỏi:30/12/2014
Tôi có chú là nguyễn Văn Dật đã hi sinh trong trận chống càn tai thôn quang ấm và quỳnh chân hiện nay phần mộ đang an táng tại nghĩa trang xã lam hạ huyện duy tiên tỉnh hà nam. Đã nhiều năm chưa vãn chưa có giáy công nhận là liệt sĩ vậy tôi phải làm những thủ tục gì để chú tôi được công nhận và gửi cho ai. xin cảm ơn

  Nội dung này được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam tư vấn như sau:

  • Theo thông tin từ bạn, trường hợp hy sinh của ông Nguyễn Văn Dật là trong chống càn, phần mộ đã được mai táng trong nghĩa trang liệt sỹ phường Lam Hạ, Thành phố Phủ Lý (trước là xã Lam Hạ, huyện Duy Tiên), nay để công nhận ông Nguyễn Văn Dật là liệt sỹ thì bạn hoặc đại diện thân nhân của ông Nguyễn Văn Dật cần làm đơn "Đề nghị xác nhận liệt sỹ" (theo mẫu) kèm theo giấy tờ, tài liệu, chứng cớ có ghi nhận là ông Nguyễn Văn Dật đã hy sinh trong chuyến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu chống càn gửi Ủy ban nhân dân phường Lam Hạ (nơi cư trú của người hy sinh) và sau đó phối hợp với Ủy ban nhân dân phường và các cơ quan chức năng trong quá trình xác nhận trường hợp hy sinh và làm hồ sơ đề nghị công nhận là liệt sỹ đối với ông Nguyễn Văn Dật.

   UBND phường Lam Hạ và UBND thành phố Phủ Lý có trách nhiệm thực hiện các công việc tiếp theo theo quy định để xác nhận trường hợp hy sinh của ông Nguyễn Văn Dật, nếu đủ điều kiện công nhận là liệt sỹ thì cấp giấy báo tử và chuyển hồ sơ đề nghị đến Sở Lao động - TB và XH tỉnh.

   Sở Lao động - TB và XH trình Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam có công văn đề nghị Bộ Lao động - TB và XH thẩm định và trình Thủ tướng cấp Bằng Tổ quốc ghi công.

   UBND thành phố Phủ Lý tiếp nhận bằng Tổ quốc ghi công và hồ sơ liệt sỹ; chỉ đạo cơ quan, đơn vị phối hợp với phòng Lao động - TB và XH thành phố, ủy ban nhân dân phường Lam Hạ nơi thân nhân liệt sỹ cư trú tổ chức truy điệu; bàn giao hồ sơ liệt sỹ về Sở Lao động - TB và XH quản lý, thực hiện chế độ ưu đãi theo quy định.

   Như vậy bạn cần gặp UBND phường Lam Hạ thành phố Phủ Lý để được hướng dẫn mẫu đơn và làm các công việc tiếp theo để xác minh trường hợp hy sinh và lập hồ sơ đề nghị Nhà nước công nhận là liệt sỹ với ông Nguyễn Văn Dật theo quy định.

   Sở Lao động - TB và XH tỉnh Hà Nam xin trả lời anh Nguyễn Việt Cường nội dung trên.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hà Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn