Thủ tục đăng ký tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400

Ngày hỏi:18/12/2018

Tôi đang tìm hiểu về quy định ủng hộ nhân đạo thông qua cổng thông tin điện tử. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì thủ tục đăng ký tổ chức hoạt động ủng hộ qua Công 1400 được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 10 Thông tư 09/2015/TT-BTTTT, quy định về thủ tục đăng ký tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng Thông tin điện tử nhân đạo 1400 như sau:

   1. Hồ sơ đăng ký gồm:

   - Đơn đề nghị tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400 theo Mẫu 01/ĐĐN kèm theo Thông tư này;

   - Bản sao có chứng thực (nếu gửi hồ sơ qua đường bưu chính), hoặc bản sao (cầm theo bản gốc để đối chiếu nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ nhận hồ sơ) Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức;

   - Kế hoạch tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400.

   2. Kế hoạch tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400 bao gồm tối thiểu các nội dung sau đây:

   - Mục đích đợt vận động ủng hộ;

   - Thời gian bắt đầu và kết thúc đợt vận động ủng hộ;

   - Phương án sử dụng số dịch vụ nhắn tin và giá trị ủng hộ của tin nhắn;

   - Kế hoạch truyền thông cụ thể để vận động người dân và các thuê bao viễn thông tham gia hoạt động ủng hộ.

   3. Địa chỉ và thời hạn nhận hồ sơ đăng ký

   - Hồ sơ đăng ký phải được gửi đến Tổng Công ty VTC tối thiểu 15 (mười lăm) ngày làm việc trước thời điểm bắt đầu đợt vận động ủng hộ.

   - Đối với hồ sơ đề nghị sử dụng Cổng 1400 vào mục đích phục vụ các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước, hồ sơ đăng ký phải được gửi đến Cục Viễn thông tối thiểu 20 (hai mươi) ngày làm việc trước thời điểm bắt đầu đợt vận động ủng hộ.

   4. Thời hạn và quy trình xử lý hồ sơ

   - Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng Công ty VTC có trách nhiệm thẩm định hồ sơ; ra Quyết định mở Cổng 1400 phục vụ đợt vận động ủng hộ và gửi Quyết định mở Cổng 1400 cho cơ quan chủ trì tổ chức đợt vận động ủng hộ và các doanh nghiệp viễn thông có liên quan.

   Trường hợp từ chối đề nghị mở Cổng 1400, Tổng Công ty VTC có văn bản trả lời cho cơ quan chủ trì tổ chức hoạt động ủng hộ và nêu rõ lý do từ chối.

   - Đối với hồ sơ đề nghị sử dụng Cổng 1400 vào mục đích phục vụ các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Viễn thông có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trình Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, quyết định. Trên cơ sở sự chấp thuận của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Viễn thông ra Quyết định mở Cổng 1400 phục vụ đợt vận động ủng hộ, gửi Quyết định mở Cổng 1400 cho cơ quan chủ trì tổ chức đợt vận động ủng hộ, các doanh nghiệp viễn thông có liên quan và Tổng Công ty VTC.

   Trong trường hợp từ chối đề nghị mở Cổng 1400, Cục Viễn thông có văn bản trả lời cho cơ quan chủ trì tổ chức hoạt động ủng hộ và nêu rõ lý do từ chối.

   5. Quyết định mở Cổng 1400 phục vụ mỗi đợt vận động ủng hộ bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:

   - Tên cơ quan được tổ chức đợt vận động ủng hộ qua Cổng 1400;

   - Thời gian mở, đóng Cổng 1400;

   - Số dịch vụ nhắn tin và giá trị ủng hộ của tin nhắn tương ứng với số dịch vụ nhắn tin;

   - Nội dung (cú pháp) tin nhắn ủng hộ;

   - Các thông tin liên quan khác (nếu có).

   Trên đây là quy định về thủ tục đăng ký tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn