Thủ tục xếp hạng di tích trước 01/01/2010

Theo dõi sự thay đổi của Thủ tục xếp hạng di tích
Ngày hỏi:05/10/2018

Theo như tôi được biết thì Luật di sản văn hóa sửa đổi 2009 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010 có quy định về thủ tục xếp hạng di tích. Vậy cho tôi hỏi trước ngày 01/01/2010 thì thủ tục xếp hạng di tích được thực hiện như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật thì di sản văn hoá bao gồm di sản văn hoá phi vật thể và di sản văn hoá vật thể, là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nước ta.

   Căn cứ vào giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh (di tích) được chia thành:

   - Di tích cấp tỉnh là di tích có giá trị tiêu biểu của địa phương;

   - Di tích quốc gia là di tích có giá trị tiêu biểu của quốc gia;

   - Di tích quốc gia đặc biệt là di tích có giá trị đặc biệt tiêu biểu của quốc gia.

   Việc xếp hạng các di tích được thực hiện theo quy định của pháp luật.

   Theo đó, theo quy định tại Điều 31 Luật di sản văn hóa 2001 thì thủ tục xếp hạng di tích được quy định như sau:

   - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lập hồ sơ di tích trình Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin quyết định xếp hạng di tích quốc gia;

   - Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin lập hồ sơ di tích trình Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; lập hồ sơ di tích tiêu biểu của Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc xem xét đưa vào Danh mục di sản thế giới.

   Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phải có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Hội đồng di sản văn hoá quốc gia.

   Việc lập hồ sơ xếp hạng di tích theo Luật di sản văn hóa 2001 được thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định 92/2002/NĐ-CP.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn