Thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam có những chức năng và nhiệm vụ nào?

Ngày hỏi:15/02/2020

Hiện nay, hành lang pháp lý về Luật Thư viện đã được mở rộng, cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập thư viện phục vụ người Việt Nam. Vậy chức năng và nhiệm vụ của thư viện do các cá nhân, tổ chức nói trên thành lập được quy định như thế nào trong Luật Thư viện năm 2019? Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 4 và Khoản 2 Điều 17 Luật Thư viện 2019 (Có hiệu lực từ 01/7/2020) thì nội dung này được quy định như sau:

   1. Xây dựng, xử lý, lưu giữ, bảo quản, kết nối và phát triển tài nguyên thông tin phù hợp với người sử dụng thư viện.

   2. Tổ chức sử dụng chung tài nguyên thông tin, sản phẩm thông tin và dịch vụ thư viện; truyền bá tri thức, giá trị văn hóa của dân tộc và nhân loại; phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, giải trí; góp phần hình thành và phát triển kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, năng lực của người sử dụng thư viện.

   3. Ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, hiện đại hóa thư viện.

   4. Phát triển văn hóa đọc và góp phần tạo môi trường học tập suốt đời cho Nhân dân, xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, xây dựng con người Việt Nam toàn diện.

   5. Tổ chức hoạt động thư viện theo nội dung đã thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

   6. Tham gia phát triển văn hóa đọc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn