Thư viện hoạt động dựa trên những nguyên tắc nào?

Ngày hỏi:15/02/2020

Cho tôi hỏi, một tổ chức được lập ra và đưa vào hoạt động cần có những nguyên tắc riêng biệt. Ở Luật thư viện 2019 sẽ hiệu lực vào ngày 01/7/2020 thay thế cho Pháp lệnh thư viện 2000 đã xác định những nguyên tắc hoạt động của thư viện là gì? Mong chờ phản hồi sớm từ ban tư vấn. Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 24 Luật Thư viện 2019 (có hiệu lực từ 01/7/2020) thì nội dung này được quy định như sau:

   1. Lấy người sử dụng thư viện làm trung tâm; tạo lập môi trường thân thiện, bình đẳng; bảo đảm quyền tiếp cận và sử dụng thư viện của tổ chức, cá nhân.

   2. Tài nguyên thông tin được thu thập, xử lý, lưu giữ, bảo quản và phổ biến tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và chuẩn nghiệp vụ liên quan trong lĩnh vực thư viện.

   3. Thường xuyên đổi mới sáng tạo về quy trình, sản phẩm thông tin, dịch vụ thư viện trên cơ sở ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến.

   4. Thực hiện liên thông thư viện.

   5. Tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin, an ninh mạng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn