Tiêu chí công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”

Ngày hỏi:26/02/2013
Xã P có 25 thôn, trong đó có 16 thôn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Xã đã thực hiện rất tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương, các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn đều giảm so với năm trước,… Vậy xã P có đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” không?

  Nội dung này được Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

  • Điều 6 Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 04 năm 2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” quy định tiêu chí để công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” bao gồm:
   1. Hàng năm, Đảng ủy có Nghị quyết, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”;
   2. Đạt các chỉ tiêu quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 5 Thông tư Thông tư số 23/2012/TT-BCA nêu trên.
   3. Hàng năm, Công an xã, phường, thị trấn, Bảo vệ dân phố phải đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” trở lên; không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
   4. Có 70% số khu dân cư trở lên được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.
   Như vậy, xã P phải đạt được tất cả các tiêu chí nêu trên mới được công nhận xã “An toàn về an ninh trật tự”. Đối với tiêu chí thứ 4 là phải có 70% số khu dân cư trở lên được công nhận tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” thì xã P chưa đạt, vì: Xã P có 25 thôn, trong đó có 16 thôn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, chiếm 64%. Để đạt được con số 70% nêu trên, xã P phải có ít nhất 18 thôn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Do đó, xã P chưa đủ tiêu chuẩn để đạt được công nhận xã “An toàn về an ninh trật tự”.


  Nguồn:

  Trang TTĐT Sở Tư Pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn