Tiêu chí lựa chọn di sản văn hóa phi vật thể để lập hồ sơ khoa học đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày hỏi:30/10/2018

Tôi có tìm hiểu về một số vấn đề liên quan đến việc đưa di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và có thắc, nên muốn nhờ mọi người giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Tiêu chí lựa chọn di sản văn hóa phi vật thể để lập hồ sơ khoa học đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chí lựa chọn di sản văn hóa phi vật thể để lập hồ sơ khoa học đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
   (ảnh minh họa)
  • Tiêu chí lựa chọn di sản văn hóa phi vật thể để lập hồ sơ khoa học đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được quy định tại Điều 10 Thông tư 04/2010/TT-BVHTTDL quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành với nội dung như sau:
   Di sản văn hóa phi vật thể được lập hồ sơ khoa học để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia phải có đủ các tiêu chí sau đây:

   - Có tính đại diện, thể hiện bản sắc của cộng đồng, địa phương;

   - Phản ánh sự đa dạng văn hóa và sự sáng tạo của con người, được kế tục qua nhiều thế hệ;

   - Có khả năng phục hồi và tồn tại lâu dài;

   - Được cộng đồng đồng thuận, tự nguyện đề cử và cam kết bảo vệ.

   Trên đây là nội dung trả lời về tiêu chí lựa chọn di sản văn hóa phi vật thể để lập hồ sơ khoa học đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Để biết thêm thông tin về vấn đề này, bạn có thể tham khảo thêm tại Thông tư 04/2010/TT-BVHTTDL.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Di sản văn hóa phi vật thể
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn