Tiêu chí NTM về giáo dục xã

Ngày hỏi:17/10/2014

Để đạt tiêu chí NTM về giáo dục xã phải đáp ứng các yêu cầu nào?

  Nội dung này được Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Đồng Nai tư vấn như sau:

  • Thứ nhất, phải đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

   Tiêu chuẩn 1:

   - Đạt và duy trì được chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học, chống mù chữ.

   - Huy động trẻ 6 tuổi học lớp 1 đạt 90%.

   - Ít nhất 80% số trẻ nhóm tuổi 11 – 14 tốt nghiệp tiểu học, số trẻ em còn lại trong độ tuổi này đang học tiểu học.

   - Huy động 95% trở lên học sinh tốt nghiệp tiểu học hàng năm vào học lớp 6.

   - Bảo đảm đủ điều kiện vật chất, thực hiện dạy đủ các môn học của chương trình.

   Tiêu chuẩn 2:

   - Tỉ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở hàng năm từ 90% (xã đặc biệt khó khăn 70%) trở lên;

   - Tỷ lệ thanh, thiếu niên từ 15 đến hết 18 tuổi có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở cả hai hệ từ 80% (xã đặc biệt khó khăn 70%) trở lên.

   Thứ hai, huy động trẻ 06 tuổi vào lớp 1: tức là sau 1 năm học mẫu giáo, 100% trẻ đến 6 tuổi phải được vào lớp.

   Thứ ba, trẻ vào mẫu giáo là: trẻ sau 3 tuổi, những bé không còn độ tuổi đi nhà trẻ nữa, bước vào môi trường tập thể đầu tiên của mình là trường Mẫu Giáo. Tỷ lệ trẻ vào mẫu giáo đến năm 2015 đạt 90% và đến năm 2020 đạt 100% .

   Thứ tư, tỷ lệ trẻ vào nhà trẻ: mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Giáo dục mầm non là Tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường, lớp, đảm bảo có trên 25% trẻ độ tuổi nhà trẻ.

   Thứ năm, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) là số học sinh của xã đã tốt nghiệp trung học cơ sở, đã và đang được tiếp tục học bậc trung học tại các trường phổ thông trung học, bổ túc văn hóa và học nghề đạt trên 90%.


  Nguồn:

  Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Đồng Nai
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn