Tiêu chuẩn bổ nhiệm Tổng giám đốc cơ quan báo chí?

Ngày hỏi:17/09/2021

Xin hỏi người đứng đầu của cơ quan báo chí cụ thể ở đây là báo hình thì tiêu chuẩn bổ nhiệm Tổng giám đốc cơ quan báo chí ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 23 Luật Báo chí 2016 quy định như sau:

   Người đứng đầu cơ quan báo chí là Tổng biên tập (đối với báo in, báo điện tử), là Tổng giám đốc hoặc giám đốc (đối với báo nói, báo hình).

   Tiêu chuẩn bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí gồm:

   - Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

   - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên. Người đứng đầu cơ quan báo chí thuộc các tổ chức tôn giáo không áp dụng tiêu chuẩn này;

   - Có thẻ nhà báo còn hiệu lực. Người đứng đầu cơ quan báo chí thuộc các tổ chức tôn giáo, tạp chí khoa học không áp dụng tiêu chuẩn này;

   - Có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức và pháp luật về lao động.

   Trên đây là tiêu chuẩn bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí (báo hình) là Tổng giám đốc theo quy định pháp luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn