Tiêu chuẩn cho danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”

Ngày hỏi:15/06/2015
Theo quy định Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: a) Là “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”; b) Có sáng kiến, giải pháp để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Hội đồng Xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị công nhận. Nhưng theo Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03/4/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”: 1. Tiêu chuẩn chung: a) Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; b) Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc giải pháp công tác, hoặc áp dụng quy trình mới để cải cách thủ tục hành chính, tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác của cơ quan, đơn vị được Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp có thẩm quyền công nhận, hoặc chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở đã được đánh giá nghiệm thu. 2. Tiêu chuẩn cụ thể về sáng kiến, cải tiến đối với các đối tượng a) Đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở: Có sáng kiến, cải tiến để nâng cao chất lượng giảng dạy hoặc giáo dục học sinh, được Hội đồng khoa học, sáng kiến ngành giáo dục huyện đánh giá, xếp loại hoặc đạt giải trong các kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Vậy áp dụng như thế nào về tiêu chuẩn xét danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" đối với ngành giáo dục năm học 2014-2015?

  Nội dung này được Báo điện tử Ninh Thuận tư vấn như sau:

  • Việc xét khen thưởng năm học 2014-2015 đối với danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân thuộc các trường học do tỉnh quản lý thực hiện theo qui định tại Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng. Theo đó, tiêu chuẩn danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” đối với giáo viên áp dụng tiêu chuẩn tại khoản 1, điều 18 của quyết định trên.


  Nguồn:

  Báo điện tử Ninh Thuận
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn