Tiêu chuẩn thi phóng viên cao cấp

Ngày hỏi:29/04/2012

Xin cho biết tiêu chuẩn thi phóng viên cao cấp? Độc giả: Nguyễn Tiến Mạnh nguyentienma****@quangninh.gov.vn

  Nội dung này được Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông tư vấn như sau:

  • Về Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch phóng viên cao cấp:

   Theo quy định tại Quyết định 428/TCCP-VC ngày 02/6/1993 của Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức cán bộ- Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) v/v ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành Văn hóa - Thông tin

   1. Chức trách: Phóng viên cao cấp Là công chức chuyên môn nghiệp vụ cao nhất trong cơ quan báo chí thực hiện viết, chụp ảnh, quay phim thành thạo các thể loại của báo chí khó, phức tạp.
   Nhiệm vụ cụ thể:

   - Chủ trì xây dựng kế hoạch đề cương biên tập.

   - Tổ chức chỉ đạo và thực hiện viết, chụp ảnh, quay phim các thể loại báo chí có nội dung tổng hợp, chủ đề lớn thuộc nhiều lĩnh vực có độ phức tạp cao.

   - Viết bình luận, xã luận có nội dung liên quan đến trong nước và thế giới.

   - Biên tập, xét duyệt tin bài trước khi đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và chịu trách nhiệm cá nhân về nội dung các tin, bài đó.

   - Tổ chức và củng cố mạng lưới thông tin viên, cộng tác viên thuộc nhiệm vụ được phân công.

   - Chuẩn bị nội dung trao đổi nghiệp vụ báo chí trong nước và quốc tế.

   - Xây dựng mục tiêu, chương trình, tư liệu và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho các ngạch công chức cấp dưới.

   - Tham gia hội đồng xét duyệt chuyển ngạch cho phóng viên, biên tập viên cấp dưới.

   2. Hiểu biết:

   - Nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về các vấn đề đối nội và đối ngoại.

   - Am hiểu sâu về tình hình kinh tế - chính trị - xã hội trong nước và thế giới.

   - Nắm vững hoajt động của các ngành, đơn vị địa phương, cơ sở có liên quan đến nhiệm vụ được phân công.

   - Nắm vững Luật báo chí, luật pháp nhà nước.

   - Biết chụp ảnh và sử dụng máy vi tính.

   3. Yêu cầu trình độ:

   - Tốt nghiệp Đại học báo chí trở lên, thâm niên ở ngạch phóng viên chính ít nhất 6 năm.

   - Biết một ngoại ngữ trình độ C (đọc, nói, nghe thông thạo).

   Hiện nay, chưa có văn bản sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch phóng viên cao cấp nói trên, nên tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch phóng viên cao cấp quy định tại Quyết định số 428/TCCP-VC ngày 02/6/1993 nêu trên vẫn còn hiệu lực thi hành. Các cán bộ, công chức, viên chức thi ngạch phóng viên cao cấp cần đáp ứng Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch phóng viên cao cấp quy định tại Quyết định số 428/TCCP-VC ngày 02/6/1993 nêu trên.


  Nguồn:

  MIC
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn