Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp điện ảnh từ ngày 01/10/2009

Ngày hỏi:06/10/2018

Xin cho hỏi: Từ ngày 01/10/2009, thì để một cá nhân có thể được bổ nhiệm làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp điện ảnh thì cá nhân đó cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện nào theo quy định của pháp luật?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật thì các cơ sở điện ảnh ở nước ta hiện nay có thể kể đến như: Cơ sở sản xuất phim; Cơ sở dịch vụ sản xuất phim; Cơ sở in sang, nhân bản phim; Cơ sở bán, cho thuê phim; Cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu phim; Cơ sở chiếu phim;...

   Các cơ sở điện ảnh trên có thể tổ chức hoạt động dưới các hình thức là doanh nghiệp điện ảnh và đơn vị sự nghiệp điện ảnh.

   Trong đó, Doanh nghiệp điện ảnh hoạt động theo quy định của Luật Điện ảnh, Luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

   Theo đó, doanh nghiệp điện ảnh phải có Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để điều hành hoạt động của doanh nghiệp.

   Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp điện ảnh từ ngày 01/10/2009 được quy định cụ thể tại Luật Điện ảnh sửa đổi 2009 và Luật Điện ảnh 2006.

   Theo đó, theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Luật Điện ảnh sửa đổi 2009 và Điều 15 Luật Điện ảnh 2006 thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp điện ảnh phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

   - Có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp.

   - Có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong hoạt động điện ảnh.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn