Tình hình sản xuất nông nghiệp

Ngày hỏi:10/07/2015
Kính chào Ban Biên tập, Em hiện đang là sinh viên của Đại học Nông nghiệp Hà Nội, em đang có bài luận và muốn tìm hiểu một số thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2015 của Thành phố Hà Nội. Xin anh chị cho em biết một số thông tin. Em xin cảm ơn! Người hỏi: Phạm Sơn ( 14:34 10/07/2015)

  Nội dung này được Ủy ban Nhân dân Tp.Hà Nội, Cổng thông tin điện tử tư vấn như sau:

  • Theo Báo cáo số 252/BC-CTK ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Cục Thống kê TP Hà Nội về Tình hình kinh tế - xã hội tháng Sáu năm 2015 thì Sản xuất nông nghiệp của Hà Nội trong 6 tháng qua đạt một số kết quả như sau:Về Trồng trọt:

   Cây hàng năm: Hiện nay, trên địa bàn các quận huyện đang thu hoạch lúa xuân, đến nay đã cơ bản thu hoạch xong, chỉ còn một số diện tích cấy muộn thuộc các huyện Sóc Sơn, Đông Anh và Gia Lâm đang thu hoạch, đồng thời chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho sản xuất vụ Mùa.

   - Diện tích: Diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân năm 2015 đạt 173.442 ha, tăng 2,8% so cùng kỳ năm trước (chủ yếu do diện tích vụ Đông tăng). Diện tích một số cây trồng chủ yếu: lúa 100.942 ha, giảm 0,6%; ngô 16.816 ha, tăng 5,6%; khoai lang 3.600 ha, tăng 19,7%; đậu tương 18.735 ha, tăng 9,7%; rau, đậu 27.558 ha, tăng 7,3%,...

   Công tác dồn điền đổi thửa tại một số xã đã cơ bản hoàn thành nên nhân dân có điều kiện thuận lợi gieo trồng cây vụ Đông như: Sóc Sơn, tổng diện tích gieo trồng tăng 645 ha (trong đó, tập trung ở cây ngô tăng 375 ha); Ba Vì, tổng diện tích tăng 623 ha (trong đó, ngô tăng 375 ha, khoai lang tăng 119 ha,...).

   - Năng suất: do thời tiết đầu vụ gieo cấy nắng ấm, nhiệt độ trung bình cao nên khi cây xong cây lúa phát triển nhanh. Đến thời kỳ lúa đẻ nhánh, làm đòng lượng mưa ít, kèm theo sâu bệnh gây hại cục bộ ở một số diện tích lúa và hoa màu nên đã ảnh hưởng tới năng suất. Cụ thể, năng suất lúa vụ Xuân 2015 ước đạt đạt 60,9 tạ/ha, giảm 0,4% so cùng kỳ; ngô ước đạt 48,5 tạ/ha, tăng 0,2%; khoai lang 98,6 tạ/ha, giảm 4,4%; rau các loại 208,1 tạ/ha; tăng 2,9%; đậu tương 14,6 tạ/ha, tăng 1,2%;...

   - Ước tính sản lượng một số loại cây trồng: Lúa ước đạt 614.386 tấn, giảm 1,0%; Ngô đông xuân 81.575 tấn, tăng 5,9%; khoai lang đông xuân 35.846 tấn, tăng 14,4%; Đậu tương 27.328 tấn, tăng 11%; Lạc 6.540 tấn, giảm 10,2%; Rau các loại 486.693 tấn, tăng 10,1%,....

   Cây lâu năm: ước tính 6 tháng đầu năm, diện tích cây lâu năm hiện có là 18.800 ha, tăng 7,3% so cùng kỳ (trong đó, cây ăn quả 14.898 ha, tăng 6,9%). Cụ thể như sau: Nhóm cây ăn quả nhiệt đới, cận nhiệt đới hiện có 6.601 ha, tăng 4,8% (trong đó: xoài 420 ha, tăng 1,5%; Chuối 31.53 ha, tăng 5,2%; thanh long 46 ha, tăng 41,6%; dứa 303 ha, giảm 2,8%; Na 139 ha, giảm 1,3%; đu đủ 668 ha, giảm 8,5% so với cùng kỳ); nhóm cây ăn quả có múi khác 3.749 ha, tăng 4,1%; cây ăn quả chứa dầu có 13,4 ha, tăng 2,8%; cây chè 3.304 ha, tăng 15,4 so cùng kỳ.

   Về sản lượng, Nhóm cây ăn quả như xoài, chuối, thanh long tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa phục vụ nhu cầu trong nước. Cụ thể, sản lượng thu hoạch cây xoài 2.828 tấn, tăng 44,5%; Chuối 38.800 tấn, tăng 29%; thanh long 22 tấn, tăng 9,5%; Cây dứa 3.683 tấn, giảm 5%; đu đủ 4.911 tấn, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2014.

   Nhìn chung, ước tính 6 tháng đầu năm của các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội thì tổng diện tích gieo trồng cây lâu năm biến động không nhiều so với cùng kỳ năm trước nhưng cơ cấu các loại cây trồng có sự biến động phù hợp với điều kiện canh tác của từng địa phương để mang lại hiệu quả kinh tế cao.

   Về Chăn nuôi: Ước tính đàn trâu hiện có 24.180 con, đàn bò 141.661 con (trong đó, đàn bò sữa có 14.848 con); lợn 1,4 triệu con, tăng 3% (trong đó đàn lợn thịt 1,3 triệu con, tăng 6,6% so cùng kỳ).

   Đàn gia cầm hiện có 25,6 triệu con (trong đó, đàn gà 16,1 triệu con, tăng 4,9%; đàn vịt, ngang, ngỗng 6,2 triệu con, giảm 0,9% so cùng kỳ). Nguyên nhân đàn gia súc, gia cầm năm nay tăng so với cùng kỳ do từ đầu năm đến nay các dịch bệnh được kiểm soát, không có ổ dịch bệnh nào xảy ra trên địa bàn Thành phố. Các địa phương thường xuyên tổ chức các đợt tiêm phòng dịch, giá cả thức ăn chăn nuôi vẫn giữ ổn định, giá thực phẩm trên thị trường cũng được giữ vững, nên bà con nông dân đã đầu tư chăn nuôi khá ổn định.

   Về sản lượng sản phẩm chăn nuôi: Số trâu, bò xuất chuồng và sản lượng thịt hơi ước tính như sau: Số trâu xuất chuồng 2.904 con, tăng 1,4%; sản lượng 748 tấn, tăng 2,6%. Số bò xuất chuồng 25.777 con, tăng 12,5%; sản lượng đạt 5.009 tấn, tăng 10,1%; sản lượng sữa tươi đạt 16.926 tấn, tăng 8,5%.

   Số đầu lợn xuất chuồng giảm nhẹ so với cùng kỳ: Số lợn xuất chuồng 1,7 triệu con, giảm 0,1%, sản lượng thịt hơi 150.933 tấn, giảm 0,6%. Đàn gia cầm số lượng xuất chuồng 20,4 triệu con, tăng 4,1%; sản lượng thịt hơi 41.721 tấn, tăng 3,5%; sản lượng trứng trong kỳ 657,8 triệu quả, tăng 6,2%.

   Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm ổn định, không xảy ra các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Giá cả đầu vào, đầu ra như giống, thức ăn chăn nuôi ổn định, đã tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn Thành phố phát triển chăn nuôi.

   Về Lâm nghiệp: Ước tính 6 tháng đầu năm diện tích rừng được trồng mới 124 ha, giảm 1,6% so với cùng kỳ, trong đó rừng sản xuất trồng mới 113 ha, giảm 0,9%, rừng phòng hộ trồng được 11 ha, giảm 8,3% so với cùng kỳ 2014. Diện tích rừng trồng mới tập trung ở 3 huyện là; Quốc Oai 20 ha, Thạch Thất 64 ha, Ba vì 29 ha. Diện tích rừng trồng được giao chăm sóc là 766 ha, tăng 1,4%. Diện tích rừng được giao khoán bảo vệ 11.384 ha, tăng 2,1% và được tập trung tại 4 huyện: Sóc Sơn, Ba Vì, Thạch Thất và Mỹ Đức. Rừng được khoanh nuôi tái sinh là 32 ha. Số cây lâm nghiệp phân tán đã trồng gần 735,8 ngàn cây, tăng 44,4% so với cùng kỳ.

   Tình hình khai thác gỗ và lâm sản 6 tháng đầu năm nhìn chung tăng hơn cùng kỳ năm trước, tập trung ở khu vực rừng trồng; Các loại cây khai thác phần lớn là cây Bạch đàn, Keo làm nguyên liệu giấy và gỗ chống lò, côppha xây dựng. Tổng số gỗ khai thác ước tính 8.151 m3 , tăng 1,4%; Củi khai thác được 13.256 Ste, tăng 6,1%; Nứa hàng 45 ngàn cây, tre, luồng 936 ngàn cây, song mây 21 tấn,…

   Thiệt hại rừng: Tính từ đầu năm đến hết tháng 5, trên địa bàn Thành phố đã không xảy ra vụ cháy rừng nào. Từ đầu tháng 6 đến nay do thời tiết nắng, nóng nên trên địa bàn Thành phố đã xảy ra 1 vụ cháy rừng với diện tích bị cháy là 0,2 ha diện tích rừng trồng, giá trị thiệt hại ước tính khoảng 0,4 triệu đồng; chưa phát hiện vụ chặt phá rừng làm nương rãy nào.

   Về Thủy sản: Ước tính 6 tháng đầu năm 2015, toàn Thành phố có 22.361cơ sở nuôi trồng thủy sản, tăng 21,8% so với cùng kỳ, trong đó nuôi cá 22.000 cơ sở; nuôi lồng, bè 75 cơ sở; sản xuất giống 286 cơ sở. Chia theo hình thức nuôi thì nuôi thâm canh có 8.270 cơ sở, tăng 2,1% cùng kỳ; bán thâm canh 11.861 cơ sở; nuôi quảng canh còn 2.114 cơ sở, chiếm 9,5% số cơ sở nuôi trồng thủy sản. Cho đến nay, kỹ thuật nuôi thâm canh và bán thâm canh gắn với bảo vệ môi trường đã được định hình rõ. Tỷ lệ hộ nuôi trồng với kỹ thuật đơn giản truyền thống đã giảm so với cùng kỳ năm trước. Thay vào đó là hình thức nuôi ở trình độ kỹ thuật cao, tuân thủ theo các qui tắc kỹ thuật tác động đến quá trình phát triển và sinh trưởng của con giống, cho năng suất cao hơn so với phương pháp nuôi truyền thống.

   Về diện tích nuôi trồng thuỷ sản: Toàn Thành phố ước đạt 17.855 ha, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Trong đó diện tích nuôi cá 17.767 ha tăng 11,4%; Diện tích ươm nuôi giống thuỷ sản là 79 ha giảm 9,9%. Số lồng bè là 175 lồng, giảm 4,9% so với cùng kỳ.

   Về sản lượng: Ước tổng sản lượng thuỷ sản 6 tháng toàn Thành phố đạt 38.199 tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Trong đó sản lượng thuỷ sản khai thác 1.552 tấn, tăng 1% so với cùng kỳ.

   Sản lượng nuôi trồng ước đạt 36.647 tấn, tăng 5,3%, trong đó nuôi cá 36.640 tấn, tăng 5,3%; thuỷ sản khác 6,7 tấn;….


  Nguồn:

  Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn