Tổ chức các quốc gia Châu Mỹ - OAS là gì?

Tổ chức các quốc gia Châu Mỹ - OAS là gì?

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Tổ chức các quốc gia Châu Mỹ - OAS là một tổ chức liên chính phủ khu vực được thành lập năm 1948 với 30 quốc gia thành viên Châu Mỹ. Mục đích của OAS là củng cố hòa bình và an ninh trên lục địa, ngăn ngừa những mối bất đồng và giải quyết các tranh chấp bằng đường lối hòa bình; hành động chung trong trường hợp bị xâm lược; thúc đẩy việc giải quyết các vấn đề kinh tế, chính trị và pháp lý của các nước Châu Mỹ, thống nhất những cố gắng vì sự tiến bộ kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật và văn hóa. Bộ máy tổ chức của OAS gồm có: Đại hội đồng là cơ quan cao nhất; Hội đồng thường trực là cơ quan chấp hành; Ban tổng thư ký do tổng thư ký đứng đầu là cơ quan hoạt động thường ngày giúp việc cho Hội đồng thường trực. Ngoài ra, trong bộ máy của OAS còn có Hội nghị tư vấn các Bộ trưởng ngoại giao, Ủy ban tư vấn về phòng thủ và một số cơ quan chuyên môn giúp việc khác. Trụ sở của OAS đặt tại Oasinhtơn (Hoa Kỳ).


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn