Tổ chức lễ ngoài phạm vi cơ sở tôn giáo cần phải làm gì?

Ngày hỏi:20/05/2017

Tổ chức lễ ngoài phạm vi cơ sở tôn giáo cần phải làm gì?Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Công, hiện ở Nghệ An., là đại diện cho một nhóm tu hành đã được cho phép hoạt động tại địa bàn xã Con Cuông, Nghệ An. Gần đây, chúng tôi có phát sinh nhu cầu tổ chức buổi họp sinh hoạt tôn giáo bên ngoài phạm vi xã. Đối với việc này, chúng tôi có phải xin phép không và xin phép như thế nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật hỗ trợ tôi. Tôi xin cảm ơn. Email:cong***@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tổ chức lễ ngoài phạm vi cơ sở tôn giáo cần phải làm gì?
   (ảnh minh họa)
  • Vấn đề Tổ chức cuộc lễ tôn giáo bên ngoài phạm vi cơ sở tôn giáo được quy định tại Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016 như sau:

   1. Trước khi tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này.

   Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức đề nghị, tên cuộc lễ, người chủ trì, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm thực hiện, quy mô, thành phần tham dự cuộc lễ.

   2. Trước khi giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký, chức sắc, chức việc, nhà tu hành có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này.

   Văn bản đề nghị nêu rõ họ và tên người đề nghị, nội dung, lý do, chương trình, thời gian, địa điểm thực hiện, thành phần tham dự.

   3. Thẩm quyền chấp thuận tổ chức cuộc lễ, giảng đạo ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp:

   a) Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc tổ chức cuộc lễ, giảng đạo có quy mô tổ chức ở một huyện trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do;

   b) Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi dự kiến tổ chức cuộc lễ, giảng đạo có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc tổ chức cuộc lễ, giảng đạo có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

   4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi tổ chức cuộc lễ, giảng đạo có trách nhiệm hỗ trợ bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc lễ, giảng đạo.

   Trên đây là phần tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về Tổ chức cuộc lễ tôn giáo bên ngoài phạm vì cho phép hoạt động.Để tìm hiểu rõ hơn, vui lòng xem thêm tại Luật Tín ngưỡng tôn giáo 2016.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn