Tổ chức quốc tế là gì?

Tổ chức quốc tế là gì?

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Tổ chức quốc tế là Tổ chức bao gồm các thành viên thuộc hai hoặc nhiều bên quốc tịch hợp thành, có chung tôn chỉ mục đích hoạt động, có cơ quan, bộ máy điều hành chung, có trụ sở và quy chế pháp luật chung để hoạt động. Tổ chức quốc tế có thể là tổ chức của các quốc gia có chủ quyền như Đại hội đồng Liên hợp quốc và các tổ chức của Liên hợp quốc, hoặc là tổ chức của các đảng phái chính trị xã hội như tổ chức Quốc tế cộng sản... hoặc tổ chức nghề nghiệp như Tổ chức các nhà báo quốc tế "OIJ", hoặc tổ chức tôn giáo như Phật giáo quốc tế, Hồi giáo, Thiên chúa giáo...

   Tổ chức quốc tế có thể là một tổ chức nhà nước mà thành viên là các quốc gia có chủ quyền, hoặc là tổ chức phi chính phủ. Sự hình thành và tồn tại các tổ chức quốc tế đã có từ thời xưa, thường là các liên minh quân sự nhưng phát triển rõ nét bắt đầu từ thế kỷ 19 và phát triển mạnh mẽ từ đầu thế kỷ 20. Khi mà xu hướng quốc tế hóa, khu vực hóa các mặt đời sống của nhân loại, đặc biệt là quốc tế hóa, khu vực hóa về kinh tế, xã hội, văn hóa trở thành nhu cầu cấp bách và quan hệ đơn phương, một chiều bị thay thế bởi quan hệ tuỳ thuộc lẫn nhau trong quan hệ giữa các nước. Tổ chức quốc tế được thừa nhận là các tổ chức được tổ chức, hoạt động vì những mục đích tiến bộ.

   Ngày nay còn có những tổ chức quốc tế được tổ chức và hoạt động vì những mục đích phản động, tội phạm như tổ chức maphia, tổ chứcphân biệt chủng tộc, màu da, tổ chức tôn giáo, giáo phái, cực đoan, tổ chức khủng bố theo chủ nghĩa phát xít... Các tổ chức quốc tế này đều bị công pháp quốc tế lên án và bị nhân dân các nước đấu tranh chống lại và bị trừng trị theo công pháp quốc tế.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn