Tổ chức rà soát, lập danh sách phân loại hộ gia đình nghèo, cận nghèo được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:01/11/2016

Tổ chức rà soát, lập danh sách phân loại hộ gia đình nghèo, cận nghèo được quy định như thế nào? Em mới được nhận vào làm việc tại ủy ban xã. Nơi em sống hiện nay vẫn đang là một khu vực khó khăn và còn nhiều hộ nghèo, cận nghèo, kiến thức pháp luật cũng chưa cao. Cho em hỏi: Tổ chức rà soát, lập danh sách phân loại hộ gia đình nghèo, cận nghèo được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp em. Xin cám ơn! Mạnh Toàn, địa chỉ mail manhtoan****@gmail.com.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tổ chức rà soát, lập danh sách phân loại hộ gia đình nghèo, cận nghèo được quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, theo đó:

   Các điều tra viên thực hiện rà soát các hộ gia đình theo mẫu phiếu B (theo Phụ lục số 3b ban hành kèm theo Thông tư này), qua rà soát, tổng hợp và phân loại kết quả như sau:

   a) Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo qua rà soát, bao gồm:

   - Hộ nghèo khu vực thành thị là hộ có tổng điểm B1 từ 140 điểm trở xuống hoặc hộ có tổng điểm B1 trên 140 điểm đến 175 điểm và có tổng điểm B2 từ 30 điểm trở lên;

   - Hộ nghèo khu vực nông thôn là hộ có tổng điểm B1 từ 120 điểm trở xuống hoặc hộ có tổng điểm B1 trên 120 điểm đến 150 điểm và có tổng điểm B2 từ 30 điểm trở lên;

   - Hộ cận nghèo khu vực thành thị là hộ có tổng điểm B1 trên 140 điểm đến 175 điểm và có tổng điểm B2 dưới 30 điểm;

   - Hộ cận nghèo khu vực nông thôn là hộ có tổng điểm B1 trên 120 điểm đến 150 điểm và có tổng điểm B2 dưới 30 điểm;

   b) Danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo qua rà soát, bao gồm:

   - Hộ thoát nghèo khu vực thành thị:

   + Hộ thoát nghèo vượt qua chuẩn cận nghèo là hộ có tổng điểm B1 trên 175 điểm;

   + Hộ thoát nghèo, nhưng vẫn còn là hộ cận nghèo là hộ có tổng điểm B1 trên 140 điểm đến 175 điểm và có tổng điểm B2 dưới 30 điểm;

   - Hộ thoát nghèo khu vực nông thôn:

   + Hộ thoát nghèo vượt qua chuẩn cận nghèo là hộ có tổng điểm B1 trên 150 điểm;

   + Hộ thoát nghèo, nhưng vẫn là hộ cận nghèo là hộ có tổng điểm B1 trên 120 điểm đến 150 điểm và có tổng điểm B2 dưới 30 điểm;

   - Hộ thoát cận nghèo khu vực thành thị là hộ có tổng điểm B1 trên 175 điểm;

   - Hộ thoát cận nghèo khu vực nông thôn là hộ có tổng điểm B1 trên 150 điểm.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về tổ chức rà soát, lập danh sách phân loại hộ gia đình nghèo, cận nghèo, được quy định tại Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH . Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn