Tổ chức thông qua công ước về Quyền trẻ em, thời gian có hiệu lực

Công ước về Quyền trẻ em được tổ chức nào thông qua? Vào thời gian nào? Ngày nào mở cho các nước ký? Có hiệu lực từ ngày nào? Thế nào là trẻ em theo quy định của Công ước?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:


  • Công ước về Quyền trẻ em do Đại hôi đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 20-11-1989, theo Nghị quyết số 44/25;

   - Mở cho các nước ký vào ngày 26/01/1990

   - Công ước có hiệu lực từ ngày 2/9/1990

   Theo Điều 1 của Công ước về Quyền trẻ em, thì định nghĩa trẻ em như sau: “Trẻ em được xác định là người dưới 18 tuổi, trừ khi luật pháp quốc gia công nhận tuổi thành niên sớm hơn”.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn