Tổ chức tôn giáo có được sử dụng tên tiếng anh không?

Ngày hỏi:10/08/2020

Quy định trong việc đặt tên của tổ chức tôn giáo có điều luật nào điều chỉnh về tên không? Liệu sử dụng tên bằng tiếng anh được không? Và đối với một tổ chức tôn giáo có thể sử dụng tên trùng với tôn giáo khác không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Khoản 2 Điều 25 Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016 quy định về tên của tổ chức tôn giáo như sau:

   - Tổ chức tôn giáo phải có tên bằng tiếng Việt.

   - Tên của tổ chức tôn giáo không trùng với tên tổ chức tôn giáo khác hoặc tổ chức khác đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, tên tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc tên danh nhân, anh hùng dân tộc.

   Như vậy, tổ chức tôn giáo chỉ được đặt tên bằng tiếng việt và yêu cầu không được trùng tên theo quy định trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn