Tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp điện ảnh

Ngày hỏi:08/11/2017

Tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp điện ảnh được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Bùi Thanh Huy, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động điện ảnh. Cho tôi hỏi, tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp điện ảnh được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn!

Bùi Thanh Huy (thanhhuy*****@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 54/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện ảnh 62/2006/QH11 và luật sửa đổi 31/2009/QH12 thì tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp điện ảnh được quy định cụ thể như sau:

  - Đơn vị sự nghiệp điện ảnh có chức năng, nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước hoặc cung cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực điện ảnh theo quy định của pháp luật.

  - Điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền thành lập, sắp xếp và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính của đơn vị sự nghiệp điện ảnh thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

  - Đơn vị sự nghiệp điện ảnh quy định tại khoản 1 Điều này, tùy theo chức năng, nhiệm vụ được thực hiện các hoạt động sau đây:

  + Sản xuất phim theo yêu cầu của cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp; sản xuất phim đặt hàng, trừ trường hợp chủ dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện lựa chọn dự án sản xuất phim theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh;

  + Nhập khẩu phim lưu hành nội bộ để phục vụ yêu cầu công tác của mình;

  + Chiếu phim, lưu trữ phim phục vụ quản lý nhà nước hoặc cung cấp dịch vụ công.

  Trên đây là nội dung tư vấn về tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp điện ảnh. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 54/2010/NĐ-CP.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn