Trách nhiệm của các cơ quan báo nói, báo hình, báo điện tử trong lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí

Ngày hỏi:01/03/2017

Tôi hiện đang công tác tại một cơ quan quản lý nhà nước về báo chí ở trung ương. Tôi được biết hiện đã có quy định mới về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí. Nay tôi gửi tới quý anh chị thắc mắc sau: Trách nhiệm của các cơ quan báo nói, báo hình, báo điện tử trong lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí là gì? Rất mong nhận được câu trả lời của Quý Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi cảm ơn. Trần Hoàng Minh Trí, địa chỉ mail minhtri****@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của các cơ quan báo nói, báo hình, báo điện tử trong lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí được hướng dẫn tại Điều 5 Nghị định 08/2017/NĐ-CP quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí (Có hiệu lực từ 30/03/2017), theo đó:

   Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan báo nói, báo hình, báo điện tử

   1. Thực hiện chế độ lưu chiểu theo quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 52 Luật báo chí.

   2. Cung cấp tín hiệu truyền dẫn (đối với báo nói, báo hình), quyền truy xuất dữ liệu (đối với báo điện tử) theo yêu cầu của cơ quan thực hiện lưu chiểu điện tử.

   3. Đảm bảo tính thống nhất, chính xác giữa nội dung tác phẩm đăng, phát với nội dung tác phẩm cung cấp cho cơ quan thực hiện lưu chiểu điện tử.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Trách nhiệm của các cơ quan báo nói, báo hình, báo điện tử trong lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí, được quy định tại Nghị định 08/2017/NĐ-CP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn