Trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke

Ngày hỏi:17/10/2016

Trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi thường xuyên theo dõi tin tức và thấy hiện nay rất hay xảy ra các vụ cháy tại các quán karaoke, vũ trường, gây ra hậu quả rất nghiêm trọng về người và của. Tôi biết chúng ta có rất nhiều những quy định về việc phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke. Cho tôi hỏi: Trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn! Thanh Phong Nguyễn, HN (SĐT: 01633***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke được quy định tại Điều 14 Thông tư 47/2015/TT-BCA Hướng dẫn về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, theo đó:

   1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke.

   2. Hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke theo quy định của pháp luật.

   3. Xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke.

   4. Thống kê, báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp và cơ quan Công an cấp trên trực tiếp về công tác quản lý phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke thuộc phạm vi quản lý.

   5. Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke, được quy định tại Thông tư 47/2015/TT-BCA. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn