Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp đối với công tác thanh niên

Ngày hỏi:26/09/2017

Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp đối với công tác thanh niên là gì? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là cán bộ đoàn tại một trường THPT trên địa bàn tỉnh An Giang, sắp tới tại địa phương tôi có tổ chức một cuộc thi tìm hiểu về công tác hoạt động của thanh niên trong giai đoạn hiện nay, chính vì thế tôi có tìm hiểu một số thông tin liên quan về vấn đề này nhưng có một số nội dung liên quan đến trách nhiệm của Nhà nước đối với công tác thanh niên thì tôi chưa rõ lắm. Vì vậy, tôi có câu hỏi này mong nhận được sự tư vấn của Quý ban biên tập. Nội dung thắc mắc như sau: Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm như thế nào đối với công tác thanh niên? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời từ Ban biên tập! Tôi chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe anh/chị rất nhiều.

Minh Hạnh (hanh***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp đối với công tác thanh niên được quy định tại Điều 21 Nghị định 120/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thanh niên (được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Nghị định 78/2017/NĐ-CP) như sau:

   1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

   a) Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương ban hành Nghị quyết về phát triển thanh niên trên địa bàn nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên;

   b) Quyết định phân bổ dự toán kinh phí xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, đề án, dự án phát triển thanh niên tại địa phương;

   c) Giám sát đối với các cơ quan, tổ chức trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên tại địa phương.

   2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

   a) Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và các văn bản hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền về công tác thanh niên tại địa phương;

   b) Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển thanh niên ở địa phương; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tại địa phương;

   c) Xây dựng quy hoạch về đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục, y tế, tư vấn sức khỏe, cơ sở hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao cho các đối tượng thanh thiếu niên phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện;

   d) Xây dựng dữ liệu thống kê về thanh niên Việt Nam tại địa phương;

   đ) Hằng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm định kỳ gặp gỡ, đối thoại với thanh niên, tham vấn ý kiến của thanh niên về các vấn đề có liên quan cần giải quyết đối với thanh niên;

   e) Lồng ghép chính sách phát triển thanh niên khi xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hằng năm và từng giai đoạn;

   g) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên tại địa phương;

   h) Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên về Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 12 hằng năm để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

   3. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên theo phân cấp ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Trên đây là nội dung tư vấn về trách nhiệm của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp đối với công tác thanh niên. Để có thể hiểu chi tiết hơn về quy định này bạn vui lòng tham khảo thêm tại Nghị định 120/2007/NĐ-CP.

   Trân trọng thông tin đến bạn!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn