Trách nhiệm của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em

Ngày hỏi:05/01/2019

Trách nhiệm của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em được quy định cụ thể ra sao? Đây là nội dung thắc mắc Ban biên tập nhận được từ email của chị Thanh Vy (vy***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em được quy định tại Điều 79 Luật Trẻ em 2016 như sau:

   - Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định Mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo thẩm quyền để thực hiện quyền trẻ em; giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo quy định của pháp luật; phân bổ ngân sách hằng năm để bảo đảm thực hiện quyền trẻ em.

   - Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội để xem xét, đánh giá những vấn đề liên quan đến trẻ em trong dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và việc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em khi thẩm tra quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em và việc thực hiện quyền trẻ em. (Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 11 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018)

   - Hội đồng nhân dân các cấp có trách nhiệm ban hành nghị quyết để thực hiện và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

   - Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp có trách nhiệm thường xuyên và định kỳ tiếp xúc với trẻ em hoặc đại diện trẻ em; tiếp nhận, chuyển và theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cơ quan, tổ chức liên quan đến trẻ em.

   Trên đây là nội dung quy định về trách nhiệm của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Trẻ em 2016.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn