Trách nhiệm của thư viện được quy định như thế nào trong Luật thư viện 2019?

Ngày hỏi:15/02/2020

Khác với Pháp lệnh thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 thì trách nhiệm của thư viện được quy định trong Luật Thư viện 2019 cụ thể như thế nào? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 39 Luật Thư viện 2019 (có hiệu lực từ 01/7/2020) thì trách nhiệm của thư viện sau đây:

   1. Bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin và sử dụng dịch vụ thư viện được quy định tại Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan và quy chế, nội quy thư viện.

   2. Sử dụng hiệu quả nguồn lực trong thư viện.

   3. Tổ chức hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện theo quy định tại Luật này và hoạt động khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của thư viện.

   4. Tổ chức dịch vụ thư viện; bố trí thời gian phục vụ phù hợp với điều kiện sinh hoạt, làm việc, học tập của người sử dụng thư viện.

   5. Công bố nội quy, hướng dẫn sử dụng thư viện.

   6. Công khai, minh bạch về tài nguyên thông tin và hoạt động của thư viện.

   7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng năm và khi được yêu cầu.

   8. Quản lý, lưu giữ và tổ chức phục vụ tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng theo quy định của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan và quy chế, nội quy thư viện.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn