Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc tổ chức diễn đàn trẻ em

Ngày hỏi:21/03/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định thì Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm gì trong việc tổ chức diễn đàn trẻ em? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 14 Thông tư 29/2019/TT-BLĐTBXH quy định Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc tổ chức diễn đàn trẻ em như sau:

   - Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức diễn đàn trẻ em các cấp.

   - Bố trí, vận động kinh phí để tổ chức diễn đàn trẻ em cùng cấp và kinh phí để trẻ em, người phụ trách trẻ em tham gia diễn đàn trẻ em cấp trên.

   - Theo dõi, báo cáo tình hình tiếp nhận, trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng, câu hỏi của trẻ em tại diễn đàn.

   - Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp, gửi báo cáo đến Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, gửi báo cáo đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về kết quả tổ chức diễn đàn trẻ em chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc diễn đàn trẻ em.

   - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, gửi báo cáo kết quả tổ chức diễn đàn trẻ em đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc diễn đàn trẻ em cấp tỉnh.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn