Trách nhiệm Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong việc quản lý và điều hành Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Ngày hỏi:08/08/2017

Trách nhiệm Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong việc quản lý và điều hành Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập Thư Ký Luật, tôi là một công chức nhà nước đã về hưu, có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp như sau. Trách nhiệm Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong việc quản lý và điều hành Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được pháp luật quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật, chân thành cảm ơn! Công Tráng (congtrang***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong việc quản lý và điều hành Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được pháp luật quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 17/2011/TT-BKHCN quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành như sau.

   Tổng cục TCĐLCL là Cơ quan thường trực GTCLQG, thực hiện các nhiệm vụ sau:

   a) Đề xuất các chương trình, dự án, hoạt động hợp tác trong và ngoài nước về GTCLQG trình Bộ Khoa học và Công nghệ;

   b) Chủ trì và phối hợp với các tổ chức liên quan triển khai thực hiện các hoạt động GTCLQG;

   c) Chủ trì xây dựng và hướng dẫn thực hiện các văn bản, tài liệu nghiệp vụ về GTCLQG;

   d) Đề nghị danh sách các thành viên Hội đồng quốc gia GTCLQG (sau đây viết tắt là Hội đồng quốc gia) trình Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định;

   đ) Phối hợp với Hội đồng quốc gia thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư này; tổ chức lấy ý kiến hiệp y của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xét tặng GTCLQG;

   e) Thành lập các Hội đồng sơ tuyển GTCLQG (sau đây viết tắt là Hội đồng sơ tuyển);

   g) Tổ chức đào tạo, tập huấn và cấp chứng chỉ cho các thành viên Hội đồng sơ tuyển, chuyên gia đánh giá và các tổ chức, doanh nghiệp tham dự GTCLQG;

   h) Thực hiện hoạt động thông tin, tuyên truyền về GTCLQG;

   i) Tổ chức lễ trao giải hằng năm cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải;

   k) Thực hiện hợp tác quốc tế về giải thưởng chất lượng; là đại diện của Việt Nam tham dự vào các tổ chức khu vực và quốc tế về giải thưởng chất lượng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đề cử tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia tham dự các giải thưởng chất lượng quốc tế và khu vực;

   l) Giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến GTCLQG; báo cáo và kiến nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xử lý các vi phạm về GTCLQG của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân khác có liên quan.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về trách nhiệm tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong việc quản lý và điều hành Giải thưởng Chất lượng Quốc gia theo quy định của pháp luật. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 17/2011/TT-BKHCN.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn